decor-home-3.png

PRE KOHO SÚ KURZY KRESBY A MAĽBY?

Kreslenie a maľovanie je pre všetkých. Náš kurz je určený pre deti a mládež, dospelých, seniorov i rodičov s deťmi. Pre začiatočníkov i pokročilých.

NÁPLŇ KURZU

 • zátišie, hlava, portrét, figúra; sadrový model, živý model, exteriér
 • práca podľa predlohy a vlastnej fantázie
 • kresba tužkou, kresba uhlíkom, kresba rudkou, kolorovaná kresba, kresba tušom
 • techniky práce s kresliacimi prostriedkami, základné výrazové prostriedky
 • maľba akvarelom a akrylom
 • techniky práce s maliarskymi prostriedkami
 • trocha teórie a dejín umenia
 • relaxačný i výukový kurz
V kurze kreslenia a maľby sa naučíte kresliť tužkou, uhlíkom, rudkou, suchým pastelom alebo tušom, maľovať akvarelom a akrylom. Znovuobjavíte kreslenie pastelkami. Použijete i ďalšie, či netradičné kresliarske a maliarske potreby a prostriedky. Budete kresliť štúdie zátiší, spoznáte kolorovanú kresbu, vyskúšate si kresbu hlavy podľa modelu. Skúsite si nakresliť portrét. Vyskúšate i figurálnu kresbu. Naučíte sa miešať farby, maľovať zátišie, krajinomaľbu i abstrakciu. Budete mať priestor i na vlastnú tému, ktorú si vyberiete.

Lektor Vás zasvätí do tajov jednotlivých techník kreslenia a maľby, pričom Vás nechá kresliť a maľovať i podľa Vašej fantázie. Prevedie Vás teóriou techník kresby a maľby a zabrúsi i do dejín umenia. Budete pracovať s výtvarnými témami, ktoré Vám pomôžu pochopiť a zvládnuť techniku kresby a maľby.

Podľa dohody  s lektorom si môžete vyskúšať i kresbu a maľbu v plenéri. Môžete kresliť a maľovať v centre Košíc v blízkosti našich výtvarných ateliérov.

decor-1.png
decor-home-3.png

KURZ KRESBA + MAĽBA I

Termíny:
Utorok od 14.30 – 16.30 hod
Štvrtok od 14.30 – 16.30 hod

Cena: 68,- eur / osoba / 4 týždne = 4 x 2 hodiny

Lektor: Mgr. art. Peter Pál, Viera Szabová

Kontakt: info@hoblinagallery.sk | +421 917 161 451

Program

 • základy kresby (ceruzka, uhlík, rudka) – zátišie, drapéria, portrét, figúra
 • základy maľby (akvarel, akryl) – zátišie, krajinomaľba, voľná téma, abstrakcia
 • k základom kresby a maľby krátke prednášky s názornými ukážkami a praktické cvičenia

Kresba + Maľba II pre dospelých

Termíny:
Pondelok od 17.00 – 19.30 hod
Utorok od 17.00 – 19.30 hod
Štvrtok od 17.00 – 19.30 hod

Cena: 80,- eur / osoba / 4 týždne = 4 x 2,5 hodiny

Lektor: Mgr. art. Peter Pál, Viera Szabová

Kontakt: Bc. Janka Pálová | palovajanka@gmail.com  | +421 917 161 451

Program

 • základy kresby (ceruzka, uhlík, rudka) – zátišie, drapéria, portrét, figúra
 • základy maľby (akvarel, akryl) – zátišie, krajinomaľba, voľná téma, abstrakcia
 • k základom kresby a maľby krátke prednášky s názornými ukážkami a praktické cvičenia
decor-home-3.png
decor-home-3.png

Kresba + Maľba II pre dôchodcov

Termíny:
Pondelok od 14.30 – 16.30 hod

Cena:  68,- eur / osoba / 4 týždne = 4 x 2 hodiny

Lektor: Mgr. art. Peter Pál, Viera Szabová

Kontakt: Bc. Janka Pálová | palovajanka@gmail.com  | +421 917 161 451

Program

 • základy kresby (ceruzka, uhlík, rudka) – zátišie, drapéria, portrét, figúra
 • základy maľby (akvarel, akryl) – zátišie, krajinomaľba, voľná téma, abstrakcia
 • k základom kresby a maľby krátke prednášky s názornými ukážkami a praktické cvičenia