decor-home-3.png

Keramika pre dospelých

Termíny:  streda od 17.00 – 19.00 hod

Cena: 80,- eur / osoba / 4 týždne = 4 x 2 hodiny

Lektor:  Mgr. art. Peter Pál, Mária Hudaková

Kontakt: info@hoblinagallery.sk | +421 917 161 451

Program

 • úvodná krátka prednáška – základné techniky modelovania
 • oboznámenie s materiálom a jeho vlastnosťami
 • názorná ukážka výroby ozdobných a praktických diel
 • modelovanie podľa vlastných predstáv a nápadov za asistencie lektora umelecko-remeselných diel do 30 cm
 • rozvoj tvorivosti, fantázie a estetického cítenia
 • materiál a pracovné pomôcky v cene kurzu
decor-home-3.png

Keramika pre deti

Termíny: utorok od 17.00 – 19.00 hod    

Cena: 80,- eur / osoba / 4 týždne = 4 x 2 hodiny

Lektor:  Mgr. art. Peter Pál, Mária Hudaková

Kontakt: Bc. Janka Pálová | palovajanka@gmail.com  | +421 917 161 451

Program

 • úvodná krátka prednáška – základné techniky modelovania
 • oboznámenie s materiálom a jeho vlastnosťami
 • názorná ukážka výroby ozdobných a praktických diel
 • modelovanie podľa vlastných predstáv a nápadov za asistencie lektora umelecko-remeselných diel
 • rozvoj tvorivosti, fantázie a estetického cítenia
 • materiál a pracovné pomôcky v cene kurzu
 •