decor-home-3.png

Príprava na talentové skúšky

Pravidelné výtvarné kurzy ponúkajú od roku 2020 pre verejnosť neštandardný, zážitkový priestor rozvíjania tvorivých zručností a súčasne miesto aktívneho relaxu. Sú ideálnou alternatívou voľnočasových aktivít pre všetky vekové skupiny a úrovne výtvarných nadšencov, amatérov, úplných laikov a chronických začiatočníkov.

Termíny: podľa dohody a potreby (minimálny počet hodín 6/týždeň)
Cena: 15,-eur/hod
Lektor: Mgr. art. Peter Pál

Kontakt: info@hoblinagallery.sk | +421 917 161 451

Program

– bude prispôsobený aktuálnym schopnostiam záujemcu a zameraniu strednej alebo vysokej umeleckej školy (kresba, maľba, portrét, figúra, modelovanie z hliny apod.)

– súčasťou je príprava portfólia a konzultácia domácich prác Kontakt: Mgr. art. Peter Pál sochaobjekt@gmail.co, +421 949 610 270