Prázdniny v HOBLINA GALLERY

Zahráme sa s umením

Veríme, že kreativita je jedným zo základných predpokladov pre to, aby bolo Vaše dieťa v živote úspešné a šťastné.

Kreativita nie je niečo s čím sa človek narodí. Byť kreatívny si vyžaduje tréning, zmenu spôsobu myslenia a prístupu k činnostiam. Ideálne obdobie pre rozvoj a tréning kreativity je začať už v detskom veku.

Nie sme klasický výtvarný ateliér, kde sa deti učia kresliť, maľovať, či modelovať. Výtvarné umenie využívame ako nástroj, pretože je deťom blízke a ľahko uchopiteľné. Farby a hlina od nepamäti fascinovali človeka a viedli ho k tvorbe. Dotyk s farbami a hlinou obľubujú najmä deti. Akoby cítili, čo je pre nich dobré, čo buduje a podporuje ich zmysly. Prináša to so sebou pocity zašpinenia, tvarovania, formovania a dotyku.

Najmä v dnešnej počítačovej a informačnej ére sú deti pod vplyvom počítačov a nie sú niekedy schopné rozlíšiť, čo je realita a čo fikcia.

decor-about3.png

Hrnčiarska 21, Košice a blízke okolie podľa programu

I. turnus

12. - 16. júl 2021

II. turnus

19. - 23. júl 2021

III. turnus

02. - 06. august 2021

IV. turnus

09. - 13. august 2021

Kapacita tábora

12 detí

1 výtvarný lektor a 1 animátor súčasne každý deň

INFORMÁCIE A KONTAKT NA NAHLÁSENIE:

Bc. Janka Pálová
+421917 161 451
palovajanka@gmail.com

Cena jedného turnusu: 175 €

V cene sú zahrnuté náklady na:

desiaty, obedy v reštaurácii U KOHÚTA, olovranty, pitný režim, poistenie, vstupy do Východoslovenskej galérie a Slovenského technického múzea, mikrobus na výlet, výtvarný materiál

Ciele projektu:

 • prinavrátiť strácajúcu sa trojrozmernosť
 • vytvoriť vzťah a úctu k manuálnej práci
 • rozvíjať predstavivosť a budovať haptické autentické zážitky
 • posilňovať sebavedomie a sebahodnotenie
 • pôsobiť relaxačne
 • rozvíjať jemnú motoriku a stimulovať zrakovú i hmatovú citlivosť
 • rozvíjať emočné stránky osobnosti dieťaťa
 • uvoľňovať napätie, stres a uspokojovať potrebu zmysluplnej činnosti
Výtvarná činnosť v našom podaní znamená celú vzájomne prepojenú a premyslenú sústavu činností, ktoré rozvíjajú osobnosť dieťaťa. Pohľad dieťaťa, keď si vezme do rúk svoj vlastný výtvor, ktorý vám predstaví v záverečnej minivernisáži, v tvári budeme vidieť výraz absolútnej radosti a úžasu, bude pre nás všetkých fascinujúci.
decor-about3.png
circles.png

Veríme, že si deti zaslúžia priestor a miesto, kde môžu naplno rozvíjať svoju individualitu, fantáziu a kreativitu.

decor-1.png

Prečo práve prázdniny Vašich detí v HOBLINA GALLERY a v projekte “Zahráme sa s umením“?

 • počet detí je obmedzený na 12, čím zaručujeme individuálny prístup ku každému dieťaťu
 • vedenie skúsených lektorov a animátorov
 • zábava (hry, pokusy v téme výtvarného umenia) – edukácia (dejiny výtvarného umenia) – relaxácia (vlastná tvorba, oddych, pohybové aktivity)
 • od príchodu do našich ateliérov, cez samotnú prípravu na tvorbu, zoznámením sa s konkrétnymi témami a tvorbou najrôznejšími technikami a celou škálou rozmanitých materiálov a pomôcok, dovedieme Vaše dieťa k prezentácii vlastného diela ostatným, čo podporí rozvoj jeho osobnosti
 • výtvarnou tvorbou sa nenaučia len kresliť, maľovať a modelovať, ale aj vymýšľať vlastné originálne riešenia a vytvárať obdivuhodné diela, na ktoré budú právom hrdé
 • experimentmi a prežívaním vlastných emócií si budú rozvíjať fantáziu a kreativitu
 • najdôležitejšia je pre nás radosť zo zážitku samotných tvoriacich procesov, ktoré si deti prežijú a zároveň užijú

Program

Časy sú približné a informačné o činnosti Vašich detí. Samozrejme nebudeme striktní a budeme sa podriaďovať rôznym situáciám a potrebám detí. Ponúkame Vám vzorový deň režimu aktivít a potrieb detí. Ostatné dni sú spracované v témach, ktoré budú v súlade s režimom vzorového dňa.

Pondelok - Kresba

08.00 – 08.30 hod

Privítanie, oboznámenie sa s priestormi Hoblina gallery, krátky úvod do dejín umenia prispôsobený deťom

08.30 – 10.00 hod

Potulky Košicami – Hlavná ulica – spoznávanie histórie umeleckých diel a období, návšteva Východoslovenskej galérie

10.00 – 10,30 hod

Desiata/relax

10.30 – 11.30 hod

Voľný rozhovor a vlastný výber námetu kresby, čo sa mi páčilo alebo čo ma zaujalo na Hlavnej ulici a vo VSL galérii, hravé rozkresľovanie, základy kresby (ceruzka, farbičky, uhlík)

11.30 – 12.30 hod

Obed/relax

12.30 – 14.30 hod

Nakresli si Košice – vlastná tvorba výberu námetu

14.30 – 15.00 hod

Olovrant

15.00 – 16.00 hod

Hra s optickými klamami kresby

15.00 – 16.00 hod

Hra s optickými klamami kresby

Utorok


- krátka prednáška dejín maľby s názornými ukážkami a praktické cvičenia
- základy miešania farieb a techník maľovania
- plenér – mestský park – kreslenie a pohybové hry
- maľovanie zážitku z mestského parku
- hravé pokusy s farbami
- pohybové kreslenie

Streda - Výlet- Archeoskanzén v Nižnej Myšli


- Kreslenie v prírode
- Opekanie na ohnisku
- Netradičné maľovanie bylinkami
- Guľáš (samozrejme vhodný pre deti)
- Ukážka archeologickej práce vo výskume (vykopávky, obetná jama, hlinené črepy, obydlia Otomanskofűzesabonskej kultúry z doby bronzovej) – predpríprava na keramiku a pochopenia dejín úžitkovej tvorby z hliny a bronzu
- Športové hry v prírode

Štvrtok - Keramika


- Hlina – materiál relaxu a vyjadrenia emócií, ktorý podporuje rozvoj tvorivosti, fantázie a estetického cítenia
- úvodná krátka prednáška – základné techniky modelovania
- oboznámenie s materiálom a jeho vlastnosťami
- názorná ukážka výroby ozdobných a praktických diel
- modelovanie podľa vlastných predstáv a nápadov
- návšteva Slovenského technického múzea – história umeleckých a úžitkových remesiel
- Vedecko-technické centrum – hra a zábava s umením techniky

Piatok


- Exkurzia hrnčiarskej dielne
- Vlastná tvorba na hrnčiarskom kruhu
- Čo je výpal a glazovanie? – názorná ukážka glazovania a pece hrnčiara
- Príprava záverečnej mini vernisáže – Vaše deti hostiteľmi svojho publika
- Deti sa budú podieľať na príprave inštalácie vlastných dielok, ktoré Vám predstavia a na príprave pohostenia pre svoje publikum
- ČAS KONANIA MINI VERNISÁŽE 16.00 HOD – 17.00 HOD

Že je život plastický i hravý, že všetko v ňom má svoj trojdimenzionálny tvar a vrhá svoj tieň je hlavnou témou nášho projektu “Zahráme sa s umením“.

decor-about-4.png
decor-about3.png