decor-home-3.png

Kurz sochárstva

Termíny: podľa dohody a potreby (minimálny počet hodín 6/týždeň)
Cena: 15,-eur/hod
Lektor: Mgr. art. Peter Pál

Kontakt: info@hoblinagallery.sk | +421 917 161 451

Program

  • úvodná prezentácia a teoretické informácie o materiáloch, náradí a technologických postupoch modelovania
  • základy techniky drevorezby, opracovania kameňa, odlievania, formovania a povrchovej úpravy materiálov
  • modelovanie sochárskeho portrétu z hliny podľa predlohy – sadrového odliatku
  • pod odborným dohľadom lektora si účastník sám zhotoví sadrovú formu a odleje svoju prácu do sadry
  • možnosť zhotoviť si odliatok vlastnej tváre a podľa nej si vytvoriť autoportrét
  • účastník získa základné sochárske zručnosti
  • svoje dielo si účastník následne môže vziať domov.